Debata

debata

Współpraca gospodarcza ważnym komponentem wzmacniania  więzi z Polonią

Dyskusja o Polonii z Polonią przy udziale przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji otoczenia biznesu z Polski. Debata będzie podsumowaniem dwóch dni Forum Gospodarczego Polonii Świata. Ma określić kierunek i propozycje spójnej strategii Polski wobec  Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami RP. Debata rozpocznie się we wtorek (5.09.2017r.) o godz. 11:30

 

 

Dyskusja o Polonii z Polonią przy udziale przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji otoczenia biznesu z Polski. Debata będzie podsumowaniem dwóch dni Forum Gospodarczego Polonii Świata. Ma określić kierunek i propozycje spójnej strategii Polski wobec  Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami RP. Debata rozpocznie się we wtorek (5.09.2017r.) o godz. 11:30