O ForumMISJA, CELE, NOWE WYZWANIA


Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie to:

  • strefa przedsiębiorczości, dialogu i debat,
  • sposób na internacjonalizację i integrację,
  • bezpośrednie kontakty polskich i polonijnych przedsiębiorców, instytucji, organizacji, urzędów

Uczestników Forum łączy nie tylko cel ekonomiczny, ale również tożsamość, dziedzictwo, historia, pochodzenie i kultura, a patriotyzm gospodarczy jest misją i dewizą wszystkich uczestników.


Polonia jest najbardziej wiarygodnym i skutecznym ambasadorem Polski na Świecie. To wyrozumiały i zrozumiały partner dla polskich przedsiębiorców, który doskonale wie jak zdobyć lokalny rynek, klienta lub pozyskać inwestora z kraju swego zamieszkania i pracy. Zna obawy i uprzedzenia polskich przedsiębiorców oraz rozumie ich potrzeby i oczekiwania.  Polonia to promotor, doradca biznesowy i doskonały partner gospodarczy dla polskich firm.


Rozmowy o współpracy i partnerstwie z polonijnymi izbami handlowymi działającymi w  różnych krajch w ramach projektu Unii Gospodarczej Polonii Świata. Efektem spotkań w Tarnowie będzie powołanie Polonijnych Ośrodków Doradztwa i Promocji, które służyć będą integracji i wsparciu polskich przedsiębiorców przez zagranicznych partnerów.


Dzięki tarnowskim spotkaniom wielu uczestniczących w Forum polskich przedsiębiorców rozpoczęło współpracę i wymianę handlową. Uzyskały dostęp do nowych, atrakcyjnych rynków zbytu, z powodzeniem eksportują swoje produkty. Również Polonijni przedsiębiorcy znaleźli na Forum nowych partnerów, zarówno z Polski jak i z grona uczestniczących w Forum przedstawicieli Polonii z innych krajów. Zawarto nowe porozumienia i kontrakty.


WARTO BYĆ W TARNOWIE, WARTO UCZESTNICZYĆ W WYJĄTKOWYCH I WAŻNYCH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI SPOTKANIACH Z POLONIĄ GOSPODARCZĄ ŚWIATA.Zobacz Program FGPŚ 2018

Program&#x;


KONTAKT

Skontaktuj się z nami


PEGAZ

Tel. +48 502 303 293

e-mail: kontakt@polishbusiness.biz
www.polishbusiness.biz

Urząd Miasta Tarnowa

Anna Urbaś,
tel. +48 14 68 82 820,
e-mail: a.urbas@umt.tarnow.pl
Kinga Młynaryk,
tel. +48 14 68 82 820,
e-mail: k.mlynaryk@umt.tarnow.pl
Fax. +48 14 688 28 20
www.tarnow.pl