Forum Gospodarcze Polonii Świata

FORUMSpotkanie przedstawicieli polonijnych przedsiębiorców, izb gospodarczych, handlowych, związków, stowarzyszeń działających i zarejestrowanych na stałe poza granicami Kraju, z polskim biznesem, organizacjami, instytucjami, administracją rządową oraz samorządową.
Forum Gospodarcze Polonii Świata, to miejsce dialogu, debat i integracji środowiska biznesu, którego łączy nie tylko cel ekonomiczny, ale też tożsamość, dziedzictwo, historia, pochodzenie i kultura.
Polonia Gospodarcza, to najbardziej wiarygodny, skuteczny ambasador RP w Świecie, a zarazem wyrozumiały i zrozumiały partner dla polskich przedsiębiorców, który doskonale wie jak zdobyć lokalny rynek, klienta oraz pozyskac inwestora z kraju jego zamieszkania i pracy. Zna obawy i uprzedzenia polskich przedsiebiorców oraz rozumie ich potrzeby i oczekiwania.  Polonia to promotor, doradca biznesoowy i doskonały partner gospodarczy.
W dniach 22-23 lipca 2016r. w Tarnowie spotkają się polonijne organizacje biznesowe z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej i Południowej oraz krajów bloku WNP.
Liczne spotkania, dyskusje, B2B, imprezy integracyjne sprzyjać bedą nawiązaniu bezpośrednich kontaktów, pozyskaniu nowych partnerów i kooperantów na najbardziej atrakcyjnych rynkach Świata- tam gdzie nasi rodacy osiągneli juz sukces.