Kategoria - Organizacja

V FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA

9-10 PAŹDZIERNIKA 2020  • FORMULARZ ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Kategoria: Organizacja

Podaj dokładną nazwę Kandydata

Kraj działalności

Adres (miejscowość) działalności Kandydata

Strona www

Branża/ Profil działalności

Czy kandydat spełnia kryteria

prowadzi działalność minimum 5 lat

inwestuje część swoich zysków na terenie Rzeczypospolitej

swoją dotychczasową działalnością rozsławia dobre imię Polskiej Marki i Polaków na Świecie

jest dobrze postrzegany przez lokalne społeczeństwo, otoczenie biznesu i administrację samorządową

posiada statut organizacji zezwalający i zachęcający do członkostwa polskich firm, organizacji, instytucji i osob z Polski

posiada specjalny atrakcyjny Pakiet Korzyści Członka Organizacji dedykowanego polskim członkom

ma stały kontakt z Polską, posiada biuro, przedstawicielstwo, partnera reprezentujacego Organizację lub stale współpracuje z polskim podmiotem umożliwiającym swobodny dostęp do jej oferty i serwisu

promuje jakość polskich produktów i usług, kreuje pozytywny i trwały wizerunek Polski jako państwa, w którym warto realizować działania biznesowe, który warto odwiedzić i poznać

łączy partnerów biznesowych, integruje firmy, organizuje spotkania B2B, wykonuje usługi doradctwa biznesowego, prawnego, obsługuje polskie misje handlowe, pomaga w uczestniictwie w targach, wystawach, a także pomaga w opracowywaniu biznes-planow

posiada własne, wypracowane narzędzia wsparcia dla polskich przedsiębiorstw, organizacji zainteresowanych ekspansją na rynek oddziaływania danej Organizacji (matchmaking, B2B, usługi doradctwa biznesowego, prawnego, obsługa polskich misji handlowych, usługi serwisowe w trakcie targów, wystaw, konferencji i itp.)

promuje polską kulturę, historię i tradycje

Przedstaw kandydata

Uzasadnij Kandydaturę

Zgłaszający

Imię/ nazwisko Zgłaszającego

Kraj/ miasto zamieszkania

e-mail

telefon

KONTAKT

Skontaktuj się z nami


PEGAZ

Tel. +48 502 303 293 e-mail: kontakt@polishbusiness.biz www.polishbusiness.biz

Urząd Miasta Tarnowa

Agnieszka Klimek tel. +48 14 68 82 820, e-mail: a.klimek@umt.tarnow.pl Kinga Młynaryk, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: k.mlynaryk@umt.tarnow.pl Fax. +48 14 688 28 20 www.tarnow.pl