Kategoria - Osobowość

V FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA

Tarnów, 24-25 Sierpień, 2020  • FORMULARZ ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Kategoria: Osobowość

Podaj dokładną nazwę Kandydata

Kraj działalności

Adres (miejscowość) działalności Kandydata

Branża/ Profil działalności

Czy kandydat spełnia kryteria

działa na terenie danego kraju minimum 5 lat

swoją działalnością promuje dziedzictwo narodowe, osiągnął sukces zawodowy, naukowy, artystyczny, sportowy

zdobył autorytet i renomę na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowm

przekazuje swoją wiedzę, doświadczenie dzieląc się z nią z polskimi przedsiębiorcami, naukowcami

jest rozpoznawalny i powszechnie znany jako przedstawiciel Polonii, podkreślając swoje Polskie pochodzenie

Przedstaw kandydata

Uzasadnij Kandydaturę

Zgłaszający

Imię/ nazwisko Zgłaszającego

Kraj/ miasto zamieszkania

e-mail

telefon

KONTAKT

Skontaktuj się z nami


PEGAZ

Tel. +48 502 303 293 e-mail: kontakt@polishbusiness.biz www.polishbusiness.biz

Urząd Miasta Tarnowa

Agnieszka Klimek tel. +48 14 68 82 820, e-mail: a.klimek@umt.tarnow.pl Kinga Młynaryk, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: k.mlynaryk@umt.tarnow.pl Fax. +48 14 688 28 20 www.tarnow.pl