Matchmaking

Każdy z uczestników zainteresowany dodatkowymi spotkaniami może zgłosić zapotrzebowanie na dobór i zaproszenie profilowanego partnera do rozmów (branżowego, merytorycznego). Organizatorzy prowadzą serwis matchmakingowy, dobierając rozmówcę z terytorium Polski, spoza grona uczestników Forum pod określone potrzeby i oczekiwania. Zleceniodawcy.

Serwis matchmakingowy jest usługą płatną. Koszt zamówienia i zorganizowanie jednego dedykowanego spotkania wynosi 350,00 pln lub $85,00 lub €80,00 brutto.

Usługę matchmakingu może zlecić wyłącznie uczestnik Forum. Usługę zleca się na odrębnym druku zlecenia usługi matchmakingowe (formularz M-M).

Dodatkowe spotkania matchmakingowe odbywają się :

04.09.2017r. – w godz. 10:30-18:00

05.09.2017r. – w godz. 10:00- 12:30.

Zlecenia “Matchmaking Forum” przyjmowane są w terminie: od 01 czerwca do 31 lipca 2017r.

Wyślij formularz