O Forum

Photo

Miejsce spotkań przedstawicieli polonijnych przedsiębiorców, izb gospodarczych, handlowych, związków i stowarzyszeń działających oraz zarejestrowanych na stałe poza granicami Kraju, z polskim biznesem, organizacjami, instytucjami, administracją rządową oraz samorządową. Gospodarzem Forum jest miasto Tarnów.

Forum Gospodarcze Polonii Świata, to strefa przedsiębiorczości, dialogu, debat oraz internacjonalizacji i integracji środowiska biznesu, którego łączy nie tylko cel ekonomiczny, ale też tożsamość, dziedzictwo, historia, pochodzenie i kultura, a patriotyzm gospodarczy jest misją i dewizą wszystkich uczestników.

Polonia Gospodarcza, to najbardziej wiarygodny i skuteczny ambasador RP w Świecie. Wyrozumiały i zrozumiały partner dla polskich przedsiębiorców, który doskonale wie jak zdobyć lokalny rynek, klienta oraz pozyskać inwestora z kraju jego zamieszkania i pracy. Zna obawy i uprzedzenia polskich przedsiębiorców oraz rozumie ich potrzeby i oczekiwania.  Polonia to promotor, doradca biznesowy i doskonały partner gospodarczy dla polskich firm.

W 2016 roku Forum zgromadziło przedstawicieli biznesu polonijnego z 23 krajów Świata.

W Tarnowie spotkały się polonijne organizacje biznesowe z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej i Południowej oraz krajów byłego bloku WNP.

Liczne spotkania, B2B, panele dyskusyjne oraz imprezy integracyjne sprzyjały w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów. W trakcie Forum rozmawiano o współpracy polonijnych izb handlowych z różnych krajów i powołaniu Unii Gospodarczej Polonii Świata. Zadaniem Unii ma być powołanie na bazie struktur organizacji gospodarczych Ośrodki Doradztwa i Promocji, które służyć będą m.in. integracji polskich przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi oraz skutecznie działać na rzecz internacjonalizacji polskich firm, w szczególności na rynkach gdzie nasi rodacy osiągnęli już sukces i renomę. Projekt ten jest obecnie w fazie realizacji.

Dzięki tarnowskim spotkaniom wielu uczestniczących w Forum polskich przedsiębiorców rozpoczęło już współpracę i wymianę handlową. Polskie firmy uzyskały dostęp do nowych, atrakcyjnych rynków zbytu i z powodzeniem eksportują swoje produkty. Również Polonijni przedsiębiorcy znaleźli na Forum nowych partnerów, zarówno z Polski jak i z grona uczestniczących w Forum przedstawicieli Polonii z innych Krajów.

W Forum uczestniczą też autorytety z dziedziny ekonomii, handlu międzynarodowego oraz promocji. Wśród zaproszonych obecni są również politycy i eksperci, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami gospodarczymi, bądź biorą udział w pracach legislacyjnych związanych z ustanowieniem aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także odpowiedzialnych za promocję i wizerunek Polski w Świecie. Z zainteresowaniem i uwagą przysłuchują się propozycjom, sugestii oraz uwag środowiska biznesowego Polonii, które doskonale zna reguły, obyczaje i dobre praktyki jakie należy stosować i wykorzystywać na rynkach zewnętrznych.  

Warto być w Tarnowie, warto uczestniczyć w wyjątkowych i ważnych dla polskiej gospodarki spotkaniach z Polonią Gospodarczą Świata.

Zapraszamy do udziału.

Zobacz Relację z Forum 2016