O Forum

O Forum


Internacjonalizacja i przedsiębiorczość

FGPŚ to miejsce spotkań przedstawicieli polonijnych przedsiębiorców, izb gospodarczych, związków, stowarzyszeń otoczenia biznesu działających zarejestrowanych na stałe poza granicami Kraju, z polskim biznesem, organizacjami, instytucjami, administracją rządową oraz samorządową. Gospodarzem jest miasto Tarnów, a operatorem Forum Biuro Informacji Gospodarczych PEGAZ.

Forum Gospodarcze Polonii Świata, to strefa przedsiębiorczości, dialogu, debat oraz internacjonalizacji i integracji środowiska biznesu, którego łączy nie tylko cel ekonomiczny, ale też tożsamość, dziedzictwo, historia, pochodzenie i kultura, a patriotyzm gospodarczy jest misją i dewizą wszystkich uczestników.

Polonia Gospodarcza, to najbardziej wiarygodny i skuteczny ambasador RP w Świecie. Wyrozumiały i zrozumiały partner dla polskich przedsiębiorców, który doskonale wie jak zdobyć lokalny rynek, klienta oraz pozyskać inwestora z kraju jego zamieszkania i pracy. Zna obawy i uprzedzenia polskich przedsiębiorców oraz rozumie ich potrzeby i oczekiwania.  Polonia to promotor, doradca biznesowy i doskonały partner gospodarczy dla polskich firm.

Globalny Zasięg

W 2016 roku Forum zgromadziło przedstawicieli biznesu polonijnego z 23 krajów Świata. Już w 2017r. przybyły do Tarnowa delegacje z 28 krajów reprezentujące blisko 100 zagranicznych organizacji, z pięciu kontynentów, w większości z tzw. obszaru otoczenia biznesu.

W 2017 roku w Tarnowie spotkały się polonijne organizacje biznesowe z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej i Południowej, Australii oraz krajów byłego bloku WNP. Liczne spotkania, B2B, panele dyskusyjne oraz imprezy integracyjne sprzyjały w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów. Integracja środowiska i wykorzystanie wiedzy oraz potencjału polskich i polonijnych przedsiębiorców  jest głównym celem Organizatorów Forum.

Spójne cele

W trakcie FGPŚ prowadzone są dyskusje o współpracy polonijnych izb handlowych z różnych krajów i współpracy w ramach projektu Unii Gospodarczej Polonii Świata. Zadaniem Unii ma być powołanie na bazie struktur organizacji gospodarczych Ośrodków Doradztwa i Promocji, które służyć będą m.in. integracji i wsparciu polskich przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi. oraz skutecznie działać na rzecz internacjonalizacji polskich firm,.Projekt ten jest wspierany przez Ministerstwo Rozwoju, a  obecnie trwają intensywne prace i konsultacje nad kształtem, zakresem działalności tych Ośrodków. Dzięki tarnowskim spotkaniom wielu uczestniczących w Forum polskich przedsiębiorców rozpoczęło już współpracę i wymianę handlową. Polskie firmy uzyskały dostęp do nowych, atrakcyjnych rynków zbytu i z powodzeniem eksportują swoje produkty. Również Polonijni przedsiębiorcy znaleźli na Forum nowych partnerów, zarówno z Polski jak i z grona uczestniczących w Forum przedstawicieli Polonii z innych Krajów. Już w trakcie Forum zawarto porozumienia i kontrakty biznesowe, a wielu polskich przedsiębiorców znalazło partnerw handlowych i kooperantów.

Eksperci i Profesjonaliści

W Forum uczestniczą też autorytety z dziedziny ekonomii, handlu międzynarodowego oraz promocji. Wśród zaproszonych obecni są również politycy i eksperci, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami gospodarczymi, bądź biorą udział w pracach legislacyjnych związanych z ustanowieniem aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także odpowiedzialnych za promocję i wizerunek Polski w Świecie. Z zainteresowaniem i uwagą przysłuchują się propozycjom, sugestii oraz uwag środowiska biznesowego Polonii, które doskonale zna reguły, obyczaje i dobre praktyki jakie należy stosować i wykorzystywać na rynkach zewnętrznych. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju w trakcie Forum udzielają porad i informacji o nowych i zapowiadanych regulacjach sprzyjających prowadzeniu biznesu na terenie Polski.


 

Warto być w Tarnowie, warto uczestniczyć w wyjątkowych i ważnych dla polskiej gospodarki spotkaniach z Polonią Gospodarczą Świata.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami


PEGAZ

Tel. +48 502 303 293 e-mail: kontakt@polishbusiness.biz www.polishbusiness.biz

Urząd Miasta Tarnowa

Anna Urbaś, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: a.urbas@umt.tarnow.pl Kinga Młynaryk, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: k.mlynaryk@umt.tarnow.pl Fax. +48 14 68 82 820 www.tarnow.pl