Organizatorzy

VII FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA

26-27 Sierpień 2022MIASTO TARNÓW – GOSPODARZ FORUM


Tarnów jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym wschodniej Małopolski. Siedem wieków tradycji, blisko 300 tysięcy mieszkańców, 11.500 działających podmiotów gospodarczych. Byli mieszkańcy Regionu Tarnowskiego i ich rodziny stanowią jedną z najbardziej licznych grup Polonii żyjącej w różnych zakątkach świata, szczególnie na terenie Ameryki Północnej. Doskonałe położenie miasta. Potencjał kadrowy. Dogodna lokalizacja przy autostradzie A4, z szybkim dostępem do dwóch międzynarodowych lotnisk w Krakowie i Rzeszowie, stwarza doskonałe warunki dla rozwoju biznesu. Ważnym atutem jest potencjał ludzki, będący efektem szerokiej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej. Specjalistyczne szkoły kształcą fachowców w unikalnych i ważnych dla specyfiki Regionu zawodach. Strategiczne i ważne branże. Wsparcie dla inwestorów. W mieście od kilkudziesięciu lat rozwija się przemysł chemiczny, elektromaszynowy, zbrojeniowy oraz przetwórstwo spożywcze. Ważną dziedziną jet również turystyka oferujaca wiele atrakcji historycznych, krajobrazowych, kulturalnych i artystycznych. Strategicznym celem samorządu jest tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów, którzy mogą liczyć na sprawną obsługę administracyjną, niskie koszty inwestycji i ulgi podatkowe. Działa tu Park Technologiczny, Inkubator Przedsiębiorczości, swoje tereny posiada Specjalna Strefa Ekonomiczna administrowana przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. Organizator ważnych imprez gospodarczych. Miasto jest gospodarzem znaczących imprez o charakterze gospodarczym, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Od 11 lat w Tarnowie organizowane jest Forum Inwestycyjne, które stanowi prolog do krynickiego Forum Ekonomicznego, określanego jako najważniejsza impreza o charakterze gospodarczym w Europie Środkowo- Wschodniej (często określaną jako „Polskie Davos”). Goście Forum Inwestycyjnego i Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie są zazwyczaj czynnymi uczestnikami spotkań biznesowych w Krynicy.

PEGAZ- ORGANIZATOR I OPERATOR FORUM

 


Biuro Informacji i Promocji Gospodarczej PEGAZ -organizator imprez wystawienniczych, konferencji biznesowych, spotkań B2B i misji gospodarczych. Przedstawiciel Izb Gospodarczych z USA i Kanady na terenie Unii Europejskiej.  Realizator Projektów
promocyjnych Marki Polskiej na rynkach międzynarodowych.

Wieloletnie doświadczenie w branży.

Prezes PEGAZ wspólnie z  Prezydentem Miasta Kielc – Robertem Rzepką był inicjatorem powstania w 1992 r. centrum wystawienniczego Targi Kielce oraz pierwszym komisarzem targów. W latach 1992- 1996 nadzorował kilkanaście imprez wystawienniczych. W roku 1996 został dyrektorem.ds. rozwoju i sprzedaży DC w Kompanii Piwowarskiej S.A gdzie pracował do 1999r. Następnie rozpoczął działalność w ramach własnego projektu pn. PEGAZ, który kontynuowany jest po dzień dzisiejszy. Powstało wiele autorskich programów mających na celu wzmocnienie regionalnych marek na rynku krajowym oraz poza granicami. Projekty te w dużej części wyprzedzały o kilka lat wprowadzane później ( po wstąpieniu Polski do EU ) programy operacyjne promujące rozwój Regionów i lokalnych marek.

Działalność na terenie Ameryki Północnej. Reprezentacja organizacji otoczenia biznesu na terenie RP i EU.

Od 2002 roku PEGAZ rozpoczął współpracę z organizacjami otoczenia biznesu z terenu Ameryki Północnej. Organizował wystawy narodowe na dużych międzynarodowych imprezach targowych, był partnerem  i organizatorem wielu konferencji,
warsztatów biznesowych na terenie USA i Kanady. W 2003r. zawarł swą pierwszą umowę o współpracy i reprezentowaniu w Polsce polsko amerykańskiej organizacji  „Polish American Chamber of Commerce” z Chicago. W latach 2003- 2007 był współorganizatorem targów „Polish American Trade Show” w Niles/ Chicago i Rosemont.

W latach 2008- 2012 był  organizatorem ważnych wydarzeń promujących Polskę i Polaków zamieszkałych na terenie USA (400-lecie polskiej obecności w Ameryce- Jamestown 1608, warsztaty biznesowe integrujące polonijne izby gospodarcze i polskich przedsiębiorców). W 2010 roku PEGAZ podpisał wspólnie z Business Bridge Canada porozumienie z Canada- Poland Chamber of Commerce o reprezentacji tej organizacji na terenie Europy. Podjęto wiele działań wzajemnie promujących przedsiębiorców z Polski i Kanady, zorganizowano wiele misji gospodarczych. PEGAZ był również kluczowym europejskim partnerem targów EuroNow 2012 i 2013 w Toronto.

Do 2016 roku PEGAZ zorganizował blisko 40 misji gospodarczych do USA i Kanady, w których udział wzięło ponad 500 przedsiębiorców z Polski. W 2015r. PEGAZ podpisał kolejne umowy z Polish American Chamber of Commerce Pacific Northwest z Seattle (Stan Washington) oraz z Polish American Contractors Builders Association. Stale współpracuje z
Izbą Handlową ze Stanu Florida ( Gainesville ) oraz PACC Nevada ( Las Vegas ).

Nowe zadania, nowe projekty. Globalny zasięg.

W latach 2018-2019 wspólnie z Independent Film Factory realizował duży projekt medialno-promocyjny dla amerykańskiej publicznej stacji telewizyjnej PBS. Po raz pierwszy w historii  powstał cykl 13 odcinków poświęconych wyłącznie Polsce pn. „Flavor of Poland”, którego emisja odbyła się w miesiącach styczeń- kwiecień 2020 w sieci 340 publicznych stacji
telewizyjnych we wszystkich Stanach Ameryki Północnej, osiągając olbrzymi sukces i doskonałe recenzje. Każdy z odcinków poświęcony jest innemu Regionowi RP. (więcej na temat tej produkcji na www.FlavorofPoland.com ).

Obecnie Pegaz wspólnie z organizacjami polonijnymi tworzy nową strukturę stowarzyszenia pn. Unia Gospodarcza Polonii Świata, której celem jest promocja i doradztwo dla polskich firm i Regionów. Jest  też organizatorem i operatorem największego obecnie w Polsce eventu.

Największym jednak wyzwaniem jest projekt budowy platformy GoPolonia, która służyć ma
integracji Polaków prowadzących działalność gospodarczą pod każdą szerokością geograficzną oraz wsparcia ich rozwoju za pośrednictwem innowacyjnych narzędzi komunikacji i matchmakingu. W ramach tego projektu powstaje sieć „Polonijnych Ośrodków Doradztwa i Promocji” ( tzw. Polonijnych Ambasad Gospodarczych ). Więcej na www.GoPolonia.org .


KONTAKT

Skontaktuj się z nami


Organizator - PEGAZ

Tel. +48 502 303 293 e-mail: kontakt@polishbusiness.biz www.gopolonia.org

Partner - Urząd Miasta Tarnowa

tel. +48 14 68 82 820,

e-mail: wrg@umt.tarnow.pl

 www.tarnow.pl