Organizatorzy

Organizatorzy

 Miasto Tarnów – gospodarz forum


Tarnów jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym wschodniej Małopolski.
Siedem wieków tradycji, blisko 300 tysięcy mieszkańców, 11.500 działających podmiotów gospodarczych. Byli mieszkańcy Regionu Tarnowskiego i ich rodziny stanowią jedną z najbardziej licznych grup Polonii żyjącej w różnych zakątkach świata, szczególnie na terenie Ameryki Północnej.

Doskonałe położenie miasta. Potencjał kadrowy.
Dogodna lokalizacja przy autostradzie A4, z szybkim dostępem do dwóch międzynarodowych lotnisk w Krakowie i Rzeszowie, stwarza doskonałe warunki dla rozwoju biznesu. Ważnym atutem jest potencjał ludzki, będący efektem szerokiej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej. Specjalistyczne szkoły kształcą fachowców w unikalnych i ważnych dla specyfiki Regionu zawodach.


Strategiczne i ważne branże. Wsparcie dla inwestorów.
W mieście od kilkudziesięciu lat rozwija się przemysł chemiczny, elektromaszynowy, zbrojeniowy oraz przetwórstwo spożywcze. Ważną dziedziną jet również turystyka oferujaca wiele atrakcji historycznych, krajobrazowych, kulturalnych i artystycznych.
Strategicznym celem samorządu jest tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów, którzy mogą liczyć na sprawną obsługę administracyjną, niskie koszty inwestycji i ulgi podatkowe. Działa tu Park Technologiczny, Inkubator Przedsiębiorczości, swoje tereny posiada Specjalna Strefa Ekonomiczna administrowana przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

Organizator ważnych imprez gospodarczych.
Miasto jest gospodarzem znaczących imprez o charakterze gospodarczym, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Od 11 lat w Tarnowie organizowane jest Forum Inwestycyjne, które stanowi prolog do krynickiego Forum Ekonomicznego, określanego jako najważniejsza impreza o charakterze gospodarczym w Europie Środkowo- Wschodniej (często określaną jako „Polskie Davos”). Goście Forum Inwestycyjnego i Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie są zazwyczaj czynnymi uczestnikami spotkań biznesowych w Krynicy.
Pegaz- organizator i operator forum


Biuro Informacji i Promocji Gospodarczej PEGAZ -organizator imprez wystawienniczych, konferencji biznesowych, spotkań B2B i Misji Gospodarczych. Przedstawiciel Izb Gospodarczych z USA i Kanady na terenie Unii Europejskiej.  Realizator Projektów promocyjnych Marki Polskiej na rynkach międzynarodowych.

Wieloletnie doświadczenie w branży. Prezes PEGAZ wspólnie z ówczesnym Prezydentem Miasta Kielc – Robertem Rzepką był inicjatorem powstania Targów Kielce i pierwszym komisarzem targów (1992- 1996). W latach 1996-1999 był dyrektorem.ds. rozwoju i sprzedarzy DC w Kompanii Piwowarskiej S.A. W 1999r. rozpoczął działalność w ramach własnego projektu pn. PEGAZ. Powstały wówczas autorskie samofinansujące się programy mające na celu wzmocnienie regionalnych marek na rynku krajowym oraz poza granicami.   Projekty te w dużej części wyprzedzały o kilka lat wprowadzane później ( po wstąpieniu Polski do EU ) programy operacyjne promujące rozwój Regionów.


Działalność na terenie Ameryki Północnej. Reprezentacja Organizacji Otoczenia Biznesu na terenie RP

Od 2002 roku PEGAZ rozpoczął współpracę z organizacjami otoczenia biznesu z terenu Ameryki Północnej. Organizował wystawy narodowe na dużych międzynarodowych imprezach targowych, był partnerem  i organizatorem wielu konferencji, warsztatów biznesowych na terenie USA i Kanady. W 2003r. zawarł swą pierwszą umowę o współpracy i reprezentowaniu w Polsce polsko amerykańskiej organizacji  „Polish American Chamber of Commerce” z Chicago. W latach 2003- 2007 był współorganizatorem targów „Polish American Trade Show” w Niles/ Chicago i Rosemont. W latach 2008- 2012 był organizatorem ważnych wydarzeń promujących Polskę i Polaków zamieszkałych na terenie USA (400-lecie polskiej obecności w Ameryce- Jamestown 1608, warsztaty biznesowe integrujące polonijne izby gospodarcze i polskich przedsiębiorców).

W 2010 roku PEGAZ podpisał wspólnie z Business Bridge Canada porozumienie z Canada- Poland Chamber of Commerce o reprezentacji tej organizacji na terenie Europy. Podjęto wiele działań wzajemnie promujących przedsiębiorców z Polski i Kanady, zorganizowano wiele misji gospodarczych. PEGAZ był również kluczowym europejskim partnerem targów EuroNow 2012 i 2013 w Toronto.

Do 2016 roku PEGAZ zorganizował bliisko 40 misji gospodarczych do USA i Kanady, w których udział wzięło ponad 500 przedsiębiorców z Polski. W 2015r. PEGAZ podpisał kolejne umowy z Polish American Chamber of Commerce Pacific Northwest z Seattle (Stan Washington) oraz z Polish American Contractors Builders Association. Stale współpracuje z Izbą Handlową ze Stanu Florida ( Gainesville ) oraz PACC Nevada ( Las Vegas ).


Nowe zadania, nowe projekty, globalny zasięg.

Obecnie PEGAZ zaangażowany jest w projekt Polonijnego Inkubatora oraz budowę sieci „Polonijnych Ośrodków Doradztwa i Promocji” ( tzw. Polonijnych Ambasad Gospodarczych ).

Wspólnie z Independent Film Factory realizuje duży projekt medialno- promocyjny dla amerykańskiej publicznej stacji telewizyjnej PBS. Po raz pierwszy w historii  powstanie cykl 13 odcinków poświęconych wyłącznie Polsce pn. „Flavor of Poland”, który w najlepszym czasie antenowym „primetime” będzie mogło oglądać ponad 300 mln, osób w Ameryce. Każdy z odcinków poświęcony będzie innemu Regionowi RP. Wspólnie z organizacjami polonijnymi pracuje nad stworzeniem struktury Unii Gospodarczej Polonii Świata, której celem będzie promocja i doradztwo dla polskich firm i Regionów. PEGAZ jest  też organizatorem i operatorem Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie.


KONTAKT

Skontaktuj się z nami


PEGAZ

Urząd Miasta Tarnowa

Anna Urbaś, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: a.urbas@umt.tarnow.pl
Kinga Młynaryk, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: k.mlynaryk@umt.tarnow.pl
Fax. +48 14 68 82 820
www.tarnow.pl