Orły Gospodarcze Polonii Świata 2019 rozdane

Orły Gospodarcze Polonii Świata 2019 rozdane

W trakcie Gali Biznesu tradycyjnie towarzyszącej Forum Gospodarczemu Polonii Świata przyznawane są co roku prestiżowe nagrody „Orzeł Gospodarczy Polonii Świata” w trzech kategoriach: osobowość, organizacja i firma.

Beneficjentami nagród i wyróżnień są osoby, instytucje, organizacje i firmy, które w sposób szczególny zdobyły uznanie Polonii, bądź zasłużyły swoją działalnością i postawą w obszarze kultywowania dziedzictwa narodowego, zachowania polskiej tożsamości oraz kreowania pozytywnego wizerunku Marki Polska w Świecie oraz promocji gospodarczej polski, na przyznanie tej prestiżowej nagrody.

W tegorocznej edycji „Orzeł Gospodarczy Polonii Świata 2019” nagrody otrzymali:
– KATEGORIA ORGANIZACJA: „SOCIETY of POLISH AMERICAN TRAVEL AGENTS” – za ustawiczną promocję Polski, polskiej turystyki, kultury i historii oraz polskiego stylu prowadzenia zintegrowanego biznesu w ramach stowarzyszonych firm i przedsiębiorców.
– KATEGORIA OSOBOWOŚĆ: Zbigniew Ludger Olszewski – Prezes Fundacji Polonia Gospodarcza Świata- za dotychczasową, wieloletnią działalność na rzecz integracji Polonii z Polskimi przedsiębiorstwami, upór, cierpliwość oraz zaangażowanie w proces łączenia polskich przedsiębiorców z ich z polonijnymi partnerami.
– KATEGORIA FIRMA: INDEPENDENT FILM FACTORY, Inc. – za wyjątkowy wkład w promocje Polski na Świecie, w szczególności za ostatni projekt o wyjątkowej skali: produkcji 13-odcinkowego serialu culinary travel “Flavor of Poland” dla amerykańskiej telewizji publicznej PBS. Poprzez film oraz sztuki audiowizualne firma IFF przybliża Amerykanom obraz Polski, jej piękno, tradycje, historię, zabytki, nowoczesność oraz związki polsko-amerykańsko-kanadyjskie na przestrzeni wielu wieków, prezentuje sylwetki wybitnych Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy mieli ogromny wpływ na oba kraje.

W trakcie Gali Biznesu przyznano dodatkowo dwie nagrody specjalne dla:
– Polski Kanał Telewizyjny TVP POLONIA – za tworzenie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Świecie, sprawowanie wyjątkowej misji edukacyjnej, kultywowanie dziedzictwa i zachowania polskiej tożsamości, historii, a także promocji gospodarczej i wspieranie Polskich przedsiębiorców prowadzących działalność pod każdą szerokością geograficzną. Dzięki przekazowi satelitarnemu, a przede wszystkim pracy redaktorów, dziennikarzy, techników i operatorów program dociera do Polonii na wszystkich kontynentach.
– BIURO POLONIJNE przy KANCELARII SENATU – za trudną, mozolną codzienną pracę, której nie widać na zewnątrz, a ze szczególnym i wyjątkowym poczuciem obowiązku i spełnienia misji przyjmuje na co dzień setki listów, maili, telefonów z różnymi problemami z jakimi spotykają się organizacje polonijne, w tym organizacje otoczenia biznesu. Biuro przyjęło powinność utrzymywania więzi z Polakami zamieszkałymi poza granicami Kraju, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania oraz wspieranie wszelkich działań w zakresie kultury i promocji Polski, a także ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego.