Panele dyskusyjne

FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA
Online

9-10 PAŹDZIERNIKA 2020W TRAKCIE FORUM, W NASZYM WIRTUALNYM STUDIU ODBYWAJĄ SIĘ DYSKUSJE PANELOWE Z UDZIAŁEM WYJĄTKOWYCH OSÓB ZE ŚWIATA POLITYKI, BIZNESU,

ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ REPREZENTANTÓW NAJWIĘKSZYCH ORGANIZACJI POLONIJNYCH Z CAŁEGO ŚWIATA.W Forum uczestniczą autorytety z dziedziny ekonomii, handlu międzynarodowego oraz promocji.

Wśród zaproszonych panelistów obecni są również politycy i eksperci, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami gospodarczymi, bądź biorą udział w pracach legislacyjnych związanych z ustanowieniem aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności.


Przyjęta formuła bloków panelowych przewiduje interaktywny udział uczestników w dyskusji, co pozwala zdefiniować najważniejsze problemy, postulaty i wnioski  jakie wyrażane będą w trakcie obrad.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami


Organizator - PEGAZ

Tel. +48 502 303 293

e-mail: kontakt@polishbusiness.biz

www.gopolonia.org

Partner - Urząd Miasta Tarnowa

tel. +48 14 68 82 820,

e-mail: wrg@umt.tarnow.pl

 www.tarnow.pl