Panele


I Panel Dyskusyjny (Sala Plenarna Główna)

 • Godz. 10:30- 11:00

„A”-  Miejsce „Polonii” w gospodarce Rzeczypospolitej- stan obecny i perspektywy.

 • Godz. 11:00- 11:30

„B” – Młoda „Polonia”- czy zmiany geopolityczne na Świecie zatrzymają emigrację młodych i wykształconych Polaków oraz zachęcą do powrotów ?

 • „C”- „Polska-inwestycja w dziedzictwo”- projekt dedykowany „polonijnej” młodzieży zachęcający do edukacji oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej i pracy w kraju swoich przodków

II Panel Dyskusyjny (Sala Plenarna Główna)

 • Godz. 12:30- 13:00

„A” – Realne obszary współpracy gospodarczej z Polonią.  Propozycje, które mają szansę na wspólny sukces, osiągnięcie celów i perspektywę długoterminowych porozumień biznesowych.

 • Godz.13:00- 13:30

„B” – Instrumenty realizacji polityki Polski wobec Polonii i Polaków za Granicą. Instrumenty prawne oraz katalog działań Rządu, Senatu, organizacji pozarządowych

 •  Godz. 13:30- 14:00

„C” – Tarnów Światową Stolicą Polonii i Polaków za Granicą. Przyjazne miejsce dla inicjatyw, dialogu i kontaktu Polonii z Ojczyzną.

III Panel Dyskusyjny (Sala Plenarna Główna)

 •  Godz. 15:00- 15:30

„A” – „Polonia” – wiarygodny ambasador gospodarczego wizerunku Polski w Świecie.  „Ośrodki Doradztwa i Promocji” przy polonijnych izbach handlowych skutecznym wsparciem dla polskich przedsiębiorców, perspektywą na internacjonalizację i promocję.

 • Godz. 15:30- 16:00

„B” – „Polonia” -promotor „Marki Polska” w Świecie. Efektywny  kreator mody na Polskę. Powołanie „Rzecznika Polonii Gospodarczej”.

 • Godz. 16:00- 16:30

„C” – ”Silni Razem”- kooperacja polskich i „polonijnych” przedsiębiorców oraz współpraca z samorządami. Spółki „joint venture”, konsorcja , PPP.

 • 16:30- 17:00

„D”- 20 milionów Polaków za granicą- lojalny klient i kapitał.  Polonia jako jako wrota i właściwy kurs do globalnego rynku.  Jak dotrzeć i pozyskać etniczny rynek zbytu.


IV Panel dyskusyjny (Sala Plenarna Główna)

 • Godz. 10:15- 10:45

„A” – Polskie specjalności eksportowe źródłem sukcesu Polonii. Sprawdzone i atrakcyjne produkty z branż: turystyka medyczna, stolarka budowlana, żywność, meble, jachty i łodzie motorowe, części dla lotnictwa i motoryzacji, sprzęt medyczny i aparatura pomiarowa.

 • Godz. 10:45- 11:15

„B” – Nowy polityczny kurs w Ameryce. Jaka będzie Europa? Powrót amerykańskiego „izolacjonizmu”?,  „Europa Ojczyzn”, „Kontynentalne Partnerstwo” czy Europa Regionów. Rola Polonii w nowej gospodarczej  polityce międzynarodowej.

 • Godz. 11:15- 11:45

„C” – Debata końcowa. Współpraca gospodarcza ważnym komponentem wzmacniania więzi Polonii z Ojczyzną.

 • Godz. 11:45- 12:00

„D” – Podsumowanie Forum