Prezentacje-2017

ZAPREZENTUJ SWOJĄ FIRMĘ/ ORGANIZACJĘ/ REGION.

Wszystkim Uczestnikom Forum umożliwiamy przeprowadzenie indywidualnych prezentacji swoich ofert.

W trakcie II Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie, każdy z uczestników ma wiele możliwości i narzędzi, by skutecznie zaprezentować swoją ofertę lub propozycję. Do dyspozycji uczestników  przekazujemy m.in. bezpośrednie prezentacje multimedialne, wraz z wpisaniem ich do programu Forum (w Katalogu Forum i na stronie internetowej) oraz udostępnienie stanowiska promocyjnego, reklamę w Katalogu Forum,  umieszczenie „banera” na platformie internetowej Forum, instalację stacjonarnej reklamy (typu roll-up) na terenie  Forum (Foyer), wyświetlenie „logo” na telebimie (w scenografii Sali Głównej- Plenarnej).

Uczestnicy Forum swoje zapotrzebowanie mogą zgłosić w trakcie procesu rejestracji na Formularzu Zgłoszeniowym.  Formularz określa warunki i zakres serwisu.

Samorządy, Firmy, Organizacje, które nie mogą wziąć bezpośredniego udziału w Forum mogą również przedstawić swoje propozycje i oferty.

Wszystkim zainteresowanym, którzy z różnych powodów nie będą mogli przyjechać do Tarnowa, chcąc umożliwić im prezentację swojej firmy/ organizacji /regionu oraz zaznaczyć swoją obecność  na Forum  udostępniamy przestrzeń reklamowo- prezentacyjną w KATALOGU FORUM (wizytówka lub reklama)  oraz na platformie internetowej Forum (banner z aktywnym linkiem) . Kolejnym narzędziem do zademonstrowania swojej oferty jest zamieszczenie prezentacji multimedialnej  w specjalnym dziale (panelu) na stronie internetowej Forum.

Wszyscy, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w Forum, a są zainteresowani prezentacją swojej oferty prosimy o kontakt: kontakt@polishbusiness.biz , tel. +48 502 303 293. Na Państwa życzenie prześlemy szczegóły i druk  zgłoszenia usługi.

Dowiedz się więcej o warunkach i szczegółach naszych ofert

[AnythingPopup id=”2″]

[AnythingPopup id=”3″]

[AnythingPopup id=”4″]

[AnythingPopup id=”5″]

[AnythingPopup id=”6″]

[AnythingPopup id=”7″]

[AnythingPopup id=”8″]

[AnythingPopup id=”9″]