Rejestracja

V FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA

Tarnów, 24-25 Sierpień, 2020Forum jest wydarzeniem zamkniętym z ograniczoną ilością gości. Uczestnikiem FGPŚ mogą być wyłącznie osoby, które prawidłowo wypełnią formularz rejestracyjny i otrzymają potwierdzenie udziału.
TERMIN REJESTRACJI: 01.10.2019r.- 10.07.2020r. lub do wyczerpania miejsc.

Każdy uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę rejestracyjną, która jest opłatą administracyjną i  potwierdzeniem uczestnictwa.  Opłata rejestracyjna wynosi: 290,00 pln lub $80.00 lub 70,00 €  / uczestnika.

Potwierdzona rejestracja uprawnia do korzystania z pełnego zakresu „Serwisu Gwarantowanego”* („Strefa Polska” lub „Strefa Polonia”). Zakres serwisu prezentujemy poniżej oraz w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie jest wyłącznie dla osób, podmiotów, instytucji, które wypełnią odpowiedni Formularz, przeprowadzą prawidłowo proces rejestracji, akceptują warunki udziału i otrzymają potwierdzenie zwrotne z imiennym zaproszeniem.

Opłata rejestracyjna dotyczy zgłoszenia jednej osoby i nie podlega zwrotowi bez względu na jej nieobecność na Forum.

Po 10.07.2020r. lub po wyczerpaniu puli miejsc,  rejestracja na Forum będzie możliwa wyłącznie w systemie „last minute” ( koszt: 980, pln/osobę lub $280 lub €235) oraz/lub zmieni się zakres oferowanych usług w Serwisie Gwarantowanym, który będzie prezentowany w nowym formularzu rejestracyjnym.

Rejestracja zostanie całkowicie wyłączona i zablokowana w dniu 10.08.2020r. o godz. 24:00.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W V FGPŚ 2020.


Jeśli masz stały pobyt poza granicami RP, zamieszkujesz i pracuesz tam przez min. 5 lat – wybierz STREFĘ „POLONIA”.

Kliknij poniżej i wypełnij Formularz Zgłoszeniowy


Jeśli masz stały pobyt, mieszkasz i pracujesz w Polsce- wybierz STREFĘ „POLSKA”.

Kliknij poniżej  i wypełnij Formularz Zgłoszeniowy


BEZPŁATNY SERWIS DLA ZAREJESTROWANYCH GOŚCI

 

Bezpłatny Serwis Gwarantowany dla gości STREFY „POLONIA”

 • akredytacja na V FGPŚ 2020
 • kolacja powitalna w dniu 23.08. 2020r.
 • nocleg w hotelu 24/25.08.20010r.
 • catering (dostęp do baru przekąskowego i coffe bar- non-stop)
 • Business Lunch w dn. 24 I 25.08.2020
 • dostęp do wszystkich Stref i części Programu V FGPŚ 2020
 • udział we wszystkich częściach programu Forum (panele, debaty, expo, prezentacje)
 • udział w spotkaniach B2B i networkingu
 • udział w Gali Biznesu i uroczystej kolacji w dn. 24.08.2020
 • serwis logistyczny- transfery hotel-Forum-hotel ( z hoteli będących w dyspozycji Organizatorów)
 • pakiet materiałów konferencyjnych i upominków
 • udział w losowaniu nagród
 • możliwość rezerwacji dodatkowych noclegów (na preferencyjnych warunkach)
 • korzystanie z preferencyjnego cennika na usługi reklamowe i promocyjne

Bezpłatny Serwis Gwarantowany dla gości STREFY „POLSKA”

 • akredytacja na V FGPŚ 2020
 • catering (dostęp do baru przekąskowego i coffe bar- non-stop)
 • Business Lunch w dn. 24 I 25.08.2020
 • dostęp do wszystkich Stref i części Programu V FGPŚ 2020
 • udział we wszystkich częściach programu Forum (panele, debaty, expo, prezentacje)
 • udział w spotkaniach B2B i networkingu
 • udział w Gali Biznesu i uroczystej kolacji w dn. 24.08.2020
 • serwis logistyczny- transfery hotel-Forum-hotel ( z rezerwoowoanych hoteli będących w dyspozycji Organizatorów)
 • pakiet materiałów konferencyjnych i upominków
 • udział w losowaniu nagród
 • możliwość rezerwacji dodatkowych noclegów (na preferencyjnych warunkach)
 • korzystanie z preferencyjnego cennika na usługi reklamowe i promocyjne

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu ( izby handlowe, stowarzyszenia, klastry, parki technologiczne, inkubatory  itp. ) oraz przedsiębiorcy indywidualni. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych podmiotów i osób. *Bezpłatny Serwis Gwarantowany (PL lub Polonia) przysługuje każdemu uczestnikowi Forum który otrzyma potwierdzenie rejestracji i udziału.


KONTAKT

Skontaktuj się z nami


PEGAZ

Tel. +48 502 303 293 e-mail: kontakt@polishbusiness.biz www.polishbusiness.biz

Urząd Miasta Tarnowa

Agnieszka Klimek tel. +48 14 68 82 820, e-mail: a.klimek@umt.tarnow.pl Kinga Młynaryk, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: k.mlynaryk@umt.tarnow.pl Fax. +48 14 688 28 20 www.tarnow.pl