Rejestracja

Photo

Każda osoba, firma, urząd, instytucja zainteresowana udziałem w Forum Gospodarczym Polonii Świata musi wypełnic personalny Formularz i dokonać Rejestracji.

Forum dedykowane jest samorządom, organizacjom otoczenia biznesu, specjalnymstrefom ekonomicznym, agencjom rozwoju, parkom technologicznym, inkubatorom, klastrom, centrom obsługi inwestorów i eksporterów, uczelniom, ośrodkom badawczo- naukowym, instytucjom finansowym, a przede wszystkim polskim i polonijnym przedsiębiorcom zainteresowanym rozwojem, współpracą i kooperacją.
Uczestnikiem Forum może być wyłącznie osoba, która prawidłowo wypełni zgłoszenie w systemie „Aplikacja-Formularz” zamieszczonym na stronie www.Polonia4um.com, dokona operacji rejestracyjnej oraz otrzyma potwierdzenie, które będzie „kartą wstepu” uprawniającą do udziału we wszystkich wydarzeniach związanych z Forum, które odbywać się będzie w dn. 4-5 września 2017r. w Tarnowie.

Chcąc się zarejestrować na Forum należy wybrać odpowiednią ikonę STREFY. Uczestnicy z Polski wybierają „STREFĘ UCZESTNIKÓW FORUM”. Goście z Polonii wybieraja STREFĘ POLONII. Po kliknięciu na ikonę orzymują dostęp do formularza zgłoszeniowego.

– Jeśli reprezentujesz polską instytucję, urząd, firmę, samorząd  lub organizację otoczenia biznesu wybierz:  Strefa Uczestnika , wypełnij aplikację „Formularz U” i wyslij.

 

– Jeśli  jesteś przedstawicielem Polonii, zamieszkującym i pracującym poza granicami Polski wybierz: Strefa Polonii, wypełnij aplikację „Formularz P” i wyslij. („Strefa” dedykowana wyłącznie przedstawicielom Polonii).

 

*UWAGA WAŻNE! WARUNKI UDZIAŁAU- REJESTRCJA.

Udział w Forum jest bezpłatny i zapewnia korzystanie z pełnego Pakietu Uczestnika Forum,  który m.in. obejmuje: udział w panelach, debacie, networkingu, B2B, korzystanie z lunchu oraz z barku kawowego i przekąskowego w dn. 4 i 5.09.2017r., uczestnictwo w uroczystej Gali Biznesu i Business Dinner, logistykę wewnętrznej w trakcie Forum oraz udział w innych przewidzianych w programie atrakcji. Wszystcy uczestnicy Forum Gospodarczego Polonii Świata otrzymują pakiet materiałów i upominkow.

Przedstawiciele Polonii mają dodatkowo do dyspozycji bezpłatne noclegi w hotelu + śniadania (3/4 i 4.5 września 2017r.) oraz uroczystą kolqacje powitalną w dn. 03.09.2017r.

Udział w Forum i korzystanie z Pakietu Uczestnika jest możliwy wyłącznie po przesłaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszenia, który znajduje się na stronie internetowej Forum: www.polonia4um.com oraz po dokonaniu płatnej symbolicznie rejestracji (280,00 pln), która zapewnia Organizatorów o uczestnictwie i faktycznym wykorzystaniu przyznanych świadczeń w Pakiecie.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń.