Rejestracja

IV FORUM GOSPODARCZE POLONI ŚWIATA

Tarnów, 25-27 Sierpień, 2019Forum jest wydarzeniem zamkniętym z ograniczoną ilością gości. Uczestnikiem FGPŚ mogą być wyłącznie osoby, które prawidłowo wypełnią formularz rejestracyjny i otrzymają potwierdzenie udziału.TERMIN REJESTRACJI: 15.12.2018R.- 31.07.2019R.

Opłata rejestracyjna: 290,00 pln lub $80.00 lub 70,00 €  / uczestnika, Rejestracja uprawnia do korzystania z Serwisu Gwarantowanego*  („PL” lub „Polonia”) Udział w Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie jest wyłącznie dla osób, podmiotów, instytucji, które wypełnią odpowiedni Formularz, przeprowadzą prawidłowo proces rejestracji i otrzymają potwierdzenie zwrotne z imiennym zaproszeniem. Opłata rejestracyjna dotyczy zgłoszenia jednej osoby i nie podlega zwrotowi bez względu na jej nieobecność na Forum. Po 31.07.2019r. rejestracja na Forum będzie możliwa wyłącznie w systemie „last minute”, a jej koszt będzie wynosił 980, pln/osobę lub $280 lub €235. Rejestracja zostanie całkowicie wyłączona i zablokowana w dniu 15.08.2019r. o godz. 24:00


Goście Forum mają do dyspozycji dwie STREFY REJESTRACJI:  STREFA  „POLSKA” i STREFA „POLONIA”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FGPŚ 2019.


Jeśli masz stały pobyt poza granicami RP, zamieszkujesz i pracuesz tam przez min. 5 lat – wybierz STREFĘ „POLONIA”.

Kliknij poniżej i wypełnij Formularz Zgłoszeniowy


Jeśli masz stały pobyt, mieszkasz i pracujesz w Polsce- wybierz STREFĘ „POLSKA”.

Kliknij poniżej  i wypełnij Formularz Zgłoszeniowy


BEZPŁATNY SERWIS DLA ZAREJESTROWANYCH GOŚCI

Bezpłatny Serwis Gwarantowany dla gości STREFY „POLONIA”

 • noclegi w dn. 26- 27.08.2019r.,
 • śniadanie w dn.  27.08.2019r.,
 • catering (dostęp do baru przekąskowego i coffe bar),
 • lunch w dniu  26.08.2019r.,
 • udział we wszystkich częściach programu Forum (panele, debaty),
 • networking,
 • B2B,
 • udział w Gali Biznesu i uroczystej kolacji w dn. 26.08.2019r.,
 • serwis logistyczny (transfery na terenie Tarnowa (hotel-Forum-hotel),
 • pakiet materiałów konferencyjnych i upominków,
 • udział w losowaniu nagród
 • zniżka 10% na zlecone usługi reklamowe i promocyjne

Bezpłatny Serwis Gwarantowany dla gości STREFY „PL”

 • catering – dostęp do baru przekąskowego i coffe bar
 • lunch w dniu  26.08.2019r.,
 • udział we wszystkich częściach programu Forum (panele, debaty),
 • networking,
 • B2B,
 • udział w Gali Biznesu i uroczystej kolacji w dn. 26.08.2019r.,
 • serwis logistyczny (transfery na terenie Tarnowa (hotel-Forum-hotel),
 • pakiet materiałów konferencyjnych i upominków,
 • udział w losowaniu nagród.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu ( izby handlowe, stowarzyszenia, klastry, parki technologiczne, inkubatory  itp. ) oraz przedsiębiorcy indywidualni. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych podmiotów i osób. *Bezpłatny Serwis Gwarantowany (PL lub Polonia) przysługuje każdemu uczestnikowi Forum który otrzyma potwierdzenie rejestracji i udziału.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami


PEGAZ

Tel. +48 502 303 293 e-mail: kontakt@polishbusiness.biz www.polishbusiness.biz

Urząd Miasta Tarnowa

Agnieszka Klimek tel. +48 14 68 82 820, e-mail: a.klimek@umt.tarnow.pl Kinga Młynaryk, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: k.mlynaryk@umt.tarnow.pl Fax. +48 14 688 28 20 www.tarnow.pl