Turystyka jako skuteczna forma promocji Polski w Świecie.

Turystyka jako skuteczna forma promocji Polski w Świecie.

Tegoroczna edycja IV Forum Gospodarczego Polonii Świata poświęcona była roli Polonii w kreowaniu i promocji Polskiej Marki w Świecie.

Szczególną uwagę zwrócono na promocje Polski poprzez rozwój branży turystycznej i działalność polonijnych agencji turystycznych działających na wszystkich kontynentach. Turystyka medyczno-uzdrowiskowa, kulinarna, edukacyjna i biznesowa to polskie specjalności, które doskonale określają i prezentują stan i potencjał polskiej gospodarki oraz atrakcje, walory i wartości kulturowe Polski wśród turystów z całego świata. Turystyka stała się doskonałym i skutecznym narzędziem promocyjnym, co potwierdza m.in. działalność „Society of Polish American Travel Agents”, największej organizacji turystycznej działającej od ponad 60 lat poza granicami Polski, która zainteresowała i „obsłużyła” miliony amerykańskich turystów polską ofertą turystyczną. W Forum uczestniczyło 68 agencji turystycznych z 19 krajów. Przykładem na siłę i efektywność promocji kraju za pośrednictwem projektów turystycznych jest największa w historii telewizyjna promocja Polski na terenie Ameryki Północnej, która będzie miała miejsce w styczniu 2020r. Na ekrany publicznej telewizji PBS, do 300 milionów amerykańskich widzów kanału podstawowego oraz 340 stacji lokalnych trafi 13-to odcinkowy serial z kategorii „culinary travels”- FLAVOR of POLAND, który zaprezentuje najpiękniejsze polskie regiony, miasta i miasteczka. Projekt zrealizowany i sfinansowany został przez polonijnego producenta filmowego Independent Film Factory z Chicago, we współpracy z lokalnymi podmiotami.