Ważne patronaty, partnerzy i goście na Forum

Ważne patronaty, partnerzy i goście na Forum

Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie FGPŚ w Tarnowie. Kolejne edycje są coraz bardziej doceniane i wspierane przez prestiżowe urzędy, instytucje i organizacje.

Po raz kolejny Honorowego Patronatu udzielił Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Ponownie Forum objęte zostało patronatem merytorycznym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do grona Patronów i Partnerów dołączyły renomowane i cenione instytucje oraz organizacje z Polski i z zagranicy, w tym: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Society of Polish American Travel Agents, Economic Union od Poles in the World, Polish American Chamber of Commerce Pacific Northwest, Polish American Contractors Builders Association, Canada Poland Chamber of Commerce, Polish Georgian Chamber of Industry and Commerce, Polish Irish Business Club, Polsko- Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa oraz Polska Organizacja Turystyczna, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Uzdrowiskowych, Związek Gmin Wiejskich. Pozyskano również ważnych Partnerów branżowych, jak Polska Izba Hotelarska, Polska Izba Turystyczna, Małopolska Organizacja Turystyczna, GoPolonia, czy PLL LOT. Patronatów medialnych udzieliły redakcje z kilkunastu krajów Świata (redakcje prasowe, telewizyjne, rozgłośnie radiowe, internetowe serwisy informacyjne). Dzięki umiędzynarodowieniu Forum, współpracy z polonijnymi organizacjami otoczenia biznesu i udziale gości ze wszystkich kontynentów , z ponad 30 krajów, zasięg Forum stał się ogólnoświatowy, a poruszana na nim tematyka dotyczy globalnych problemów gospodarczych. Warto być na Forum w Tarnowie, warto poznać gości reprezentujących najbardziej atrakcyjne rynki Świata i porozmawiać z Polakami, którzy osiągnęli tam sukces. Kolejne Forum odbędzie się w dn. 24-25 sierpnia 2020r. Więcej informacji na www.polonia4um.com